Promocje

Prawo a separatory amalgamatu - rozporządzenie

Data dodania : 2019-02-18 14:33:53
Kategoria : Aktualności

Prawo a separatory amalgamatu - rozporządzenie

Polskich dentystów, obowiązuje rozporządzenie unijne. Ustanawia ono, że separatory amalgamatu powinny być zamontowane w gabinetach stomatologicznych. Podstawę prawną, stanowi art. 10 ust. 4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. Mimo, że przepisy krajowe w sprawie separatorów amalgamatu nie zostały jeszcze wydane, to prawo stanowi jednoznacznie, iż już teraz separator amalgamatu jest obowiązkowym zakupem. 

 

 

Z czego wynika ustawa i rozporządzeniadotycząca separatorów amalgamatu i konieczność korzystania z tego rozwiązania?

Amalgamat stomatologiczny jest stopem metalu, składającym się m.in. z metali ciężkich takich jak cynk, cyna, miedź i srebro, a także w aż około 50% z elementarnej rtęci. Szczególnie niebezpieczny jest właśnie ten ostatni, największy objętościowo składnik, mimo tego, że w swojej bazowej formie nie posiada szkodliwych dla ludzkiego zdrowia właściwości. Problem pojawia się jednak w przypadku jego kontaktu z bakteriami żyjącymi w wodzie, do której trafiają zawierające go odpady. Wówczas bowiem rtęć z amalgamatów stomatologicznych ulega przekształceniu w tzw. metylortęć, czyli w swoją najbardziej toksyczną postać. Następnie wchłaniana jest przez ryby oraz innego rodzaju morskie zwierzęta zjadane przez człowieka, dostając się tym samym również do ludzkiego ustroju.

Jeśli chodzi o separatory amalgamatu rozporządzenie unijne ma na celu uchronić społeczeństwo przed poważnymi schorzeniami zdrowotnymi i zaburzeniami układu odpornościowego. W części Europy owo rozporządzenie zostało wprowadzone już kilka lat temu. Do problemów powodowanych przez metylortęć zaliczyć należy przede wszystkim chorobę Parkinsona, Alzhaimera i Hashimoto, złośliwe nowotwory, a także poronienia oraz liczne wady rozwojowe płodów, dla których substancja ta jest ponad pięć razy bardziej toksyczna niż w przypadku osób dorosłych.

Jak przepisy dotyczące separatora amalgamatu wpłyną na wspomniany problem?

Zgodnie z informacjami dostępnymi m.in. na stronie ministerstwa zdrowia separatory amalgamatu mają za zadanie zatrzymywać i gromadzić w ramach swojej konstrukcji cząsteczki amalgamatu (pochodzące np. ze zużytej wody). Urządzenia te odfiltrowują rtęć zanim przedostanie się ona do wody, a następnie magazynują ją w obrębie przestrzeni znajdującej się pomiędzy przewodami kanalizacyjnymi a pompą. Instalacja hydrauliczna w gabinecie musi być zatem zaprojektowana tak, aby wszystkie ścieki dentystyczne przechodziły przez separator, na bieżąco „wyłapujący” z ich struktury fragmenty amalgamatów.

W myśl unijnego rozporządzenia separator amalgamatu jest rozwiązaniem, które w istotny sposób przyczynia się do ochrony człowieka oraz szerokorozumianego środowiska naturalnego przed szkodliwym działaniem rtęci. Statystyki pokazują, że gabinety dentystyczne stanowią obecnie największe źródło zanieczyszczenia wody wspomnianą substancją, usuwając do kanalizacji rtęć w ilości dochodzącej do przeszło 3,5 ton w skali roku.

Pseudo separator amalgamatu – Ministerstwo Zdrowia i sanepid ostrzegają przed bajpasami

Bajpas, nazywany także dość powszechnie „pseudo separatorem”, to inaczej separator z bocznymi odejściami, niedostosowany do wymogów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Jeśli chodzi o tego rodzaju separator amalgamatu sanepid w razie niezapowiedzianej kontroli może ukarać właściciela bardzo dotkliwymi sankcjami, mogącymi obejmować zarówno kary finansowej, jak i konieczność czasowego zawieszenia działalności gabinetu. Z uwagi na to ryzyko przedsiębiorcom działającym w branży dentystycznej zaleca się stosowanie wyłącznie w pełni zgodnych z obowiązującymi przepisami separatorów amalgamatu. Równie ważne jest również posiadanie dokumentacji potwierdzającej właściwą utylizacje lub recykling amalgamatu.

Kary sanepidu za brak separatora amalgamatu

Brak szczegółowych zapisów, nie zwalnia z obowiązku kupna separatora, istnieją bowiem przepisy (rozporządzenia unijne), które stanowią, że separatory amalgamatu muszą być zamontowane. Chociaż na chwilę obecną polskie zapisy dopiero powstają, Sanepid nie lekceważy swojej roli. Instytucja aktywnie uświadamia i edukuje lekarzy o konieczności zakupu separatora. Już niebawem jednak skończy się „okres przejściowy”, a brak separatora amalgamatu w gabinecie skutkować będzie bardzo surowymi karami. Masz wątpliwości jaki separator wybrać? Wejdź na stronę http://czystygabinet.pl/blog/jaki-separator-amalgamatu-wybrac-n9.

Kogo dotyczy obowiązek zakupu separatora amalgamatu?


Ministerstwo zdrowia przypomina, że każdy gabinet dentystyczny powinien być wyposażony w separator amalgamatu. Wyjątek stanowią gabinety gdzie nie zakłada się plomb amalgamatowych i się ich nie usuwa.

Kto zapłaci za separator?

Naczelna Rada Lekarska (NRL) zaproponowała by zaangażować środki publiczne w kwestię refundacji separatorów amalgamatu. Argumentowane jest to w ten sposób, że separatory amalgamatu służą ochronie środowiska, więc w kosztach powinny partycypować władze państwowe i samorządowe. Zdaniem NRL państwo członkowskie powinno we własnym zakresie uwzględnić własne krajowe potrzeby, podejmując decyzje co do środków jakie zamierza wdrażać.

Separator amalgamatu obowiązkowy


Bez względu na obecny, krótki „stan przejściowy”, w kwestii separatorów amalgamatu w Polsce, przepisy w ciągu najbliższego czasu zostaną doprecyzowane. Dostosuj się więc do wymogów prawa unijnego już dziś, kupując separator w wyjątkowo niskiej cenie 2300 zł. Separator amalgamatu Deltasep-sedymentacyjny - ISG1, znajdziesz na stronie http://czystygabinet.pl/215-separator-amalgamatu-sedymentacyjny-isg1.html/ Jest on zgodny z normą ISO 11143, a jego atury poznasz, klikając w przycisk poniżej!

          Przejdź na stronę

http://czystygabinet.pl/215-separator-amalgamatu-sedymentacyjny-isg1.html

Podziel sie z innymi