Promocje

Oświadczenie

Podaj nazwę firmy zgodną z numerem NIP
Podaj adres siedziby firmy
Podaj adres siedziby firmy
Podaj adres siedziby firmy
Podaj email do kontaktu w sprawie BDO
Podaj NIP zgodny z nazwą firmy
Podaj numer BDO
Podaj numer telefonu
Podaj adres miejsca odbioru odpadu / punkt odbioru
Podaj adres miejsca odbioru odpadu / punkt odbioru
Podaj adres miejsca odbioru odpadu / punkt odbioru

Wyrażam zgodę na obsługę systemu informatycznego BDO przez firmę P.H.U. EPAK .

W tym celu nadaje upoważnienie użytkownikowi podrzędnemu dla imię: Piotr , nazwisko: Pakuła , adres:bdo@epak.com.pl przy pomocy swojego profilu zaufanego.

W momencie pojawienia się możliwości technicznych przekażę również API przypisany do mojej firmy w bazie BDO.

Podmiot upoważniający ma stały wgląd w zmiany, które wykonujemy w jego imieniu. Podmiot ma również obowiązek weryfikacji czy karta została poprawnie wystawiona.

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do umowy zlecenia, na świadczenie usług drogą elektroniczną w celu obsługi systemu BDO przez firmę epak.

Przekazanie danych następuje zgodnie z RODO stanowiącym załącznik do umowy.

Instrukcja tworzenia kont dla użytkowników głównych oraz podrzędnych

Instrukcja integracji konta BDO