ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH

Firma Epak (właściciel marki Czysty Gabinet) oferuje usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych. Rozporządzenie z dnia 5 października 2017 roku, szczegółowo określa sposób postępowania z tym rodzajem odpadów.

CZYM SĄ ODPADY MEDYCZNE I JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ?

Odpady medyczne powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzenia badań i doświadczeń naukowych. Nalezy pamiętać, że nie należy otwierać raz zamkniętych worków lub pojemników. Muszą być one wymieniane nie rzadziej anieżeli co 72 godziny. Gdyby natomiast doszło do uszkodzenia worka lub pojemnika, należy umieścić je w innym (większym) pojemniku lub worku. Nie należy też zapomnieć o oznakowaniu pojemnika czy worka, powinien na nim znajdować się kod przechowywania odpadów, adres siedziny wytwórcy odpadów albo adres zamieszkania i data zamknięcia

odpady medyczne

Odpady medyczne muszą być utylizowane zgodnie z procedurami


Nasza kompleksowa oferta skierowana jest m.in. do: gabinetów lekarskich (w tym dentystycznych), przychodni, placówek opiekuńczych, aptek bądź innych specjalistycznych podmiotów. Obejmuje ona również doradztwo w zakresie odbioru odpadów medycznych, przekażemy Ci informacje odnośnie:

- szczegółowych zasad postępowania z odpadami medycznymi
- grupowania odpadów medycznych na podstawie kodów
- ustaw i rozporządzeń, odnoszących się do zagadnień odbioru odpadów medycznych

Pamiętaj, że unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów, a także składowanie zakaźnych odpadów medycznych na składowisku jest zabronione. Podejmij współpracę z firmą, która od kilkunastu lat skutecznie pomaga w utylizacji odpadów. Nie przejmuj się wysokimi karami finansowymi i konsekwencjami ze strony kontroli Sanpiedu, zaufaj profesjonalistom!

 

Kliknij w przycik i przejdź na naszą stronę http://odpady-epak.pl/oferta/zlec-nam-usluge/

Zapoznaj się także z artykułami dotyczącymi utylizacji odpadów:

- Segregacja odpadów przejdź na stronę http://odpady-epak.pl/odpady-medyczne-jak-segregowac/

- Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinetach i przychodniach przejdź na stronę http://odpady-epak.pl/postepowanie-z-odpadami-medycznymi-w-gabinetach-i-przechodniach/

- Przygotowanie odpadów do utylizacji przejdź na stronę http://odpady-epak.pl/przygotowanie-odpadow-do-utylizacji/