Zgoda na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej

DANE KLIENTA:

Zgoda na wysyłanie faktur VAT

Podaj pełną nazwę firmy zgodną z numerem NIP
Podaj adres zgodny z NIP
Podaj adres zgodny z NIP
Podaj adres zgodny z NIP
Podaj NIP zgodny z nazwą firmy
Podaj REGON zgodny z nazwą firmy
Podaj adres email na który będą przesyłane faktury VAT w formie elektronicznej

 1. Podstawą prawną pozwalającą przesyłać faktury VAT w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2011 r. Nr177, poz1054, z późn. zm).
 2. Formularz zgody powinien zostać wypełniony, oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 3. Zgoda na dostarczanie faktur VAT w formie elektronicznej nie oznacza rezygnacji z możliwości otrzymywania faktur VAT w formie papierowej poczta tradycyjną.
 4. Formatem faktury wysyłanej elektronicznie jest format PDF.
 5. Faktury VAT, przypomnienia i wezwania do zapłaty będą wysyłane w formie elektronicznej na wskazany w zgodzie adres e-mail.
 6. Firma P.H.U EPAK Piotr Pakuła nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgodzie błędnego adresu e-mail.
 7. Faktury VAT przesyłane będą z adresu e-mail biuro@epak.com.pl lub faktury@epak.com.pl
 8. Zgoda obejmuje również wysyłanie drogą mailową faktur korygujących, duplikatów, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów księgowych.
 9. W celu zmiany adresu e-mail , na który mają być wysyłane faktury VAT należy dostarczyć formularz „zmiana adresu e-mail” lub telefonicznie poinformować firmę P.H.U EPAK Piot Pakuła o chęci zmiany adresu e-mail oraz podać adres mail na który faktury VAT z dniem dostarczenia zgody na „zmiana adres e-mail” lub informacji telefonicznej będą przesyłane klientowi.
 10. W celu odwołania zgody na wysyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej, niezbędne jest wypełnienie formularzu „ Wycofanie zgody” oraz podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłanie na adres P.H.U EPAK Piotr Pakuła ul. Górnośląska 77/50 62-800 Kalisz.
 11. Niniejszy dokument wejdzie w życie z dniem dostarczenia do siedziby firmy P.H.U EPAK Piotr Pakuła ul. Górnośląska 77/50 62-800 Kalisz prawidłowo wypełnionej „zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej” oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 12. Przekazanie danych następuje zgodnie z RODO stanowiącym załącznik do umowy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną przez P.H.U EPAK

ul. Górnośląska 77/50 62-800 Kalisz. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje regulamin dotyczący przesyłania faktur VAT droga elektroniczną.