Jak zacząć z odpadami medycznymi?

Data dodania : 2023-04-20 09:54:17
Kategoria : Aktualności

Jak zacząć z odpadami medycznymi?

Zakładając działalność związaną z branżą kosmetyczną lub medyczną trzeba wziąć pod uwagę jak poprawnie oddawać i utylizować odpady medyczne. Jest to temat ważny, gdyż przedsiębiorcę, wytwórcę odpadów obowiązują przepisy, których nieprzestrzeganie może skutkować wysokimi karami administracyjnymi.

Korzystając z usług medycznych, paramedycznych, czy nawet kosmetycznych, pokładamy ufność w sterylność miejsca, w którym przebywamy. Sterylność rozumiemy tu jako czyste i zdezynfekowane środowisko, gdzie są też odpowiednio zabezpieczone narzędzia, środki czystości i odpady wytworzone w trakcie pracy w gabinecie. Przy dostępie do wiedzy ogólnej, w tym medycznej wiadomo, że bardzo ważna jest prawidłowa dbałość o otoczenie, w którym wykonuje się zabiegi związane z leczeniem czy upiększaniem. Ważna jest też wysoka świadomość prawidłowej dezynfekcji i dzięki wykorzystaniu wiedzy w praktyce, przyczyniamy się do zachowania podstawowej higieny. Utylizacja odpadów jest możliwa dzięki firmie, która zajmuje się transportem odpadów medycznych. Co pozwala utrzymać higienę i sterylność miejsca, w którym są wykonywane zabiegi medyczne lub paramedyczne? No właśnie, czy odpowiedź na to pytanie jest prosta?

Częste błędy popełniane w gabinetach:

- nieprawidłowe użycie specjalistycznego środka dezynfekującego, tzn. niezgodnie z zaleceniem producenta

- trzymanie odpadów niebezpiecznych luzem, tj. nieprawidłowo oznaczone worki lub kosz na odpady

- brak lodówki lub miejsca z odpowiednią temperaturą do przechowywania odpadów

- trzymanie odpadów niebezpiecznych dłużej niż ustawowe 30 dni

- brak karty ewidencji odpadów dla odpadów powyżej 100 kg

Wszelkie odpady wyprodukowane podczas zabiegu trzeba prawidłowo zaklasyfikować i przetrzymywać w odpowiednich do tego opakowaniach. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, gdzie można odnaleźć wytyczne dotyczące oznaczania i składowania odpadów medycznych niebezpiecznych. Jeśli odpady medyczne są z tzw. gwiazdką (*) oznacza to, że są one niebezpieczne, więc trzeba zachować szczególną ostrożność w obchodzeniu się nimi. Pandemia też istotnie zmieniła nasze podejście do zdrowia już na etapie profilaktyki i ochrony przed potencjalnymi wirusami, grzybami, bakteriami. Aktualnie nie podlegamy restrykcyjnym obostrzeniom epidemiologicznym, ale też nie tracimy czujności, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Dlatego tak ważne jest zachowanie higieny już przy przestrzeganiu procedur związanymi choćby z oddawaniem niebezpiecznych odpadów, nawet jeśli to jest jedna zużyta igła. Dla publicznego zdrowia każdy szczegół może mieć znaczenie. Ważna jest również regularna i dokładna dezynfekcja powierzchni gabinetu, konieczne jest wówczas korzystanie ze specjalistycznych preparatów o potwierdzonym badaniami działaniu. Takie preparaty mają kartę charakterystyki, gdzie wyszczególnione są cechy danego produktu. Na przykład popularny środek do mycia dezynfekcji powierzchni VELOX SPRAY (Medisept) działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, Rota.

Kolejną ważną kwestią przy prowadzeniu działalności, jest uzyskanie wpisu do rejestru BDO. Każdy Wytwórca odpadów przy składaniu wniosku musi uwzględnić kod odpadu, który będzie wytwarzał, i stąd też odpowiednio utylizował. System BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), to zintegrowany system teleinformatyczny, w skład którego wchodzi funkcjonujący od dnia 24 stycznia 2018 r. Wniosek o nadanie numeru rejestrowego można złożyć elektronicznie za pośrednictwem https://rejestr-bdo.mos.gov.pl do najbliższego Urzędu Marszałkowskiego. Na stronie znajdują się również praktyczne wskazówki dla początkujących, min. jak zalogować się na swoje konto po uzyskaniu numeru rejestrowego, oraz jak poruszać się po poszczególnych zakładkach. Rejestr BDO jest ułatwieniem zarówno dla Wytwórcy, jak i pozostałych podmiotów, gdyż wszelkie informacje dotyczące oddania, transportu i utylizacji odpadów, znajdują się w danej zakładce w BDO. Przy kontroli sanepidu można poświadczyć kartami (KPO), wygenerowanymi w systemie. Elektronizacja KPO (czyli Kart Przekazania Odpadów) już w 2020 roku zmieniła cały proces gospodarki odpadami.

Wytworzyłeś odpady w swoim gabinecie i musisz coś z nimi zrobić? Już na tym etapie pomagamy fachową i praktyczną wiedzą. Najpierw podpisujemy umowę na odbiór odpadów medycznych. Często spotykana praktyka podpisania tylko umowy, jako zabezpieczenia się przed kontrolą sanepidu jest niezgodna z ustawowymi procedurami odnośnie gospodarki odpadami. Prowadzisz działalność i nie wiesz jak się za to zabrać? Pierwszym krokiem będzie uzyskanie wpisu do BDO, kolejnym podpisanie umowy na odbiór odpadów medycznych. Firmy odbierające odpady niebezpieczne podlegają sanitarnym procedurom, jak też muszą mieć odpowiednie pozwolenia na taki transport, a dzięki zintegrowanemu systemowi teleinformatycznemu już na etapie odbioru jest możliwość wystawienia KPO (dzięki kluczu API) przez kierowcę odbierającego odpadu. Usprawnia to proces odbioru i transportu, a wszystkie etapy tego, co się dzieje z odpadami można sprawdzić bezpośrednio w systemie BDO. Ponadto, zabezpieczenie odpadów powinno przebiegać zgodnie z Rozporządzeniem, a mianowicie zużyte ostre końcówki powinny być umieszczane w pojemniku medycznym twardo ściennym, zaś pozostałe medyczne zabrudzone odpady w czerwonym worku lub innym kolorze dla pozostałych kodów odpadów. Niedostosowanie się do przepisów zawartych w Ustawie (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych) może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, skutkuje też karami administracyjnymi.

My, jako firma transportowa nie tylko gospodarujemy Waszymi odpadami, odbierając odpady medyczne, ale też dostarczamy potrzebne worki, pojemniki, środki, a przede wszystkim służymy pomocą na wszystkich etapach przygotowania, odbioru, jak też wystawiania kart w systemie BDO. Bardzo bliskie są nam pojęcia zrównoważonej ekologii, publicznego zdrowia, a przede wszystkim profesjonalna obsługa Was – naszych Klientów.

Podziel sie z innymi