Promocje

Pobierz wzór rocznego sprawozdania w sprawie sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych, o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

Wzór rocznego sprawozdania za 2018 rok (otwórz i zapisz plik w formacie WORD)

Wzór rocznego sprawozdania za 2018 rok (otwórz i zapisz plik w formacie PDF)

Zapoznaj się z wzorem wypełnienia rocznego sprawozdania, który został udostępniony przez Urząd Marszałkowski.

Sprawozdania zbiorcze należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Departament Środowiska

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Kontakt: 616266400